Energetická koncepce

Pozvánka: 21.5.2014, Brno – O Energiewende s Magdolnou Prantner z Wuppertal institutu

Německo hodlá podle oficiálně schválené koncepce pokrýt 80% spotřeby elektřiny z obnovitelných  zdrojů. Jaké jsou dosavadní zkušenosti se zásadní proměnou energetiky? Jaký vývoj lze očekávat v příštích letech? Může německá reforma sloužit jako inspirace pro Česko? Příjďte diskutovat s Magdolnou Prantner, výzkumnou pracovnicí Wuppertálského institutu pro klima, energetiku a životní prostředí, která na přípravě a...

Konference: Jádro českou energetiku nespasí, spíš bychom měli budovat sítě do Německa

V jaderných reaktorech se aktuálně vyrábí kolem 4,5 procenta světové elektřiny. Podle Mycle Schneidera, experta na jadernou energii, dosáhlo jádro vrcholu v roce 1994. V té době jádro pokrývalo 17 % výroby. Od té doby ale podíl jaderné elektřiny klesá. „Propad není způsobený havárií ve Fukušimě, ta jen celý proces urychlila,“ dodává Schneider. Podle něj, stejně jako podle...

Pozvánka: 29.4.2014, Praha – Jaderná energetika v Evropě – úpadek nebo oživení?

Víte o jiném průmyslovém odvětví, které vyvolává podobné spory mezi zastánci a odpůrci jako jaderná energetika? Při pohledu na jadernou elektrárnu jedni vidí velký stabilní zdroj elektřiny bez emisí oxidů síry a skleníkových plynů, zatímco druzí nepřiměřené riziko havárie ve stylu Fukušimy a produkci po tisíce let smrtelně nebezpečného odpadu. Stejné spory se vedou o...

Agora-Energiewende: Porovnání nákladů nízkoemisních technologií. OZE levnější než jádro.

Po dvou desetiletích rozvoje se drasticky snížily ceny elektřiny z větrných a fotovoltaických zdrojů. Jen za posledních pět let se výkupní ceny snížily o cca.80%. Ale jak konkurenceschopné jsou tyto technologie v porovnání s jinými CO2-nízkoemisními zdroji? Jakou roli mohou hrát obnovitelné zdroje, pokud se bude brát v úvahu i náklady? „Nové větrné a solární...

Studie: Co stojí elektřina

Jaké jsou skutečné celkové náklady na výrobu elektrické energie? Tato otázka je pro debatu o budoucím vývoji zásobování energiemi zásadní, nicméně německé faktury za elektřinu dávají jen částečnou odpověď. Jako samostatnou položku sice uvádějí náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie, ovšem velká část nákladů na konvenční energie zahrnuta není. Společnost nicméně tyto „skryté“ náklady zaplatí jinde. Naše studie jasně ukazuje...

ALIES: EU má vytvořit plán jak snížit energetickou závislost na ruském plynu

Lídři členských států na summitu o klimaticko-energetickém balíčku vyzvali Evropskou komisi, aby do června vypracovala plán, jak snížit závislost unie na dovozu zemního plynu z Ruska. Finální odsouhlasení závazků ve snižování znečištění ovzduší a dalším růstu obnovitelných zdrojů má pak padnout do podzimu. „Odložení rozhodnutí o závazcích dalšího snižování emisí a budování obnovitelných zdrojů znamená...

Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách

Tento čtvrtek bude v Bruselu zahájen summit EU, na kterém se Česká republika bude podílet na klíčových rozhodnutích o směřování energetické politiky unie do roku 2030. Při této příležitosti představuje Heinrich-Böll-Stiftung publikaci „Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách„. Podle autorů této publikace mají tři výše jmenované...

85 % ČECHŮ CHCE CÍL PRO VÍCE ENERGIE Z VĚTRU A SLUNCE

Tři čtvrtiny Čechů a Češek soudí, že opatření, jež čelí globálním změnám  podnebí, jsou také prospěšná pro ekonomiku a pracovní místa. Ukázal to  dnešní průzkum Eurobarometru.  Navíc si 85 % veřejného mínění myslí, že by český stát měl mít konkrétní cíl, o kolik více budeme vyrábět energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné...

Ulrich Platt: Elektrárna pro celou Evropu

Pŕedpokladem tedy je, že se pro pŕechod na obnovitelné zdroje rozhodne celá Evropa. Ano. Pokud byste tuto strategii zavedli jen v Německu, pak byste například potřebovali vice energie ukládat do zásobníkû pro situace, kdy elektřiny není zrovna dost. Vyšlo nám, že by bylo zapotřebí ukládat dvakrát vice energie než v celoevropském scénáři. Celý článek v časopise Respekt: https://drive.google.com/?tab=co&authuser=0#folders/0B4AuENhmC5kDYUNsUFBvM1ZpSlE
M.Šimoník: Jsme zvyklí myslet v úzkých národních hranicích

M.Šimoník: Jsme zvyklí myslet v úzkých národních hranicích

Zajímavý text o náznacích užší francouzsko-německé spolupráce v energetice: Energetická politika nejde optimálním směrem, protože naše myšlení je často svázáno národními hranicemi. Pokud se bude každá evropská země dosáhnout své cíle (snížení emisí, podíl OZE na spotřebě energie) samostatně, bude to zbytečně drahé. Jednou z výhod komplexních společností je, že různí lidé dělají různé věci....

M.Šimoník: Samotný přechod na obnovitelné zdroje nestačí

Není možné německý model  přesně kopírovat. Je ale třeba začít férovou debatu o tom, která je ta rozumná cesta. A to se neděje. Česko je v zajetí dogmat a mýtů. Měli bychom posoudit alternativy, vazby na sousední státy. Je také potřeba být flexibilní a nedělat rozhodnutí zbytečně dopředu. Pokud nyní Temelín nepotřebujeme a jsou oprávněné pochybnosti...

Komisařka Hedegaardová: Ambiciózní klimatická opatření jsou v zájmu Evropy

Vzhledem k tomu, že ekonomika Evropy roste pomaleji než ekonomika jejích hlavních konkurentů, musejí evropští představitelé v otázce obnovy – a zachování – růstového potenciálu Evropy hledět daleko dopředu. Proto Evropská komise navrhne v lednu nový rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030; a bude se pochopitelně jednat o rámec, který nepůjde proti...