Obnovitelné zdroje
Pozvánka na seminář: Energie z biomasy - Plány a skutečnost, 1.12.2015

Pozvánka na seminář: Energie z biomasy – Plány a skutečnost, 1.12.2015

Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář ENERGIE Z BIOMASY:  PLÁNY A SKUTEČNOST který se koná v úterý 1. prosince 2015 od 17:00 do 20:00 hodin Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430 …dobře nastavenými podmínkami rozvoje využití biomasy pro energetické účely lze dosáhnout řady doprovodných environmentálních (v lokálním i globálním kontextu), krajinářských či regionálně-rozvojových přínosů pro ČR. Vedle diverzifikace...
Pozvánka na seminář: Větrná energetika-nevyužitá příležitost, 20.10.2015

Pozvánka na seminář: Větrná energetika-nevyužitá příležitost, 20.10.2015

Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář VĚTRNÁ ENERGETIKA:  NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST který se koná v úterý 20. října 2015 od 17:00 do 20:00 hodin Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430 Větrná energetika zažívá celosvětově nebývalý rozvoj. V Evropě byly  větrné elektrárny v loňském roce se 44% na 1. místě v instalovaném výkonu nových zdrojů. Hlavním důvodem jejich úspěchu je ekonomika - větrné elektrárny...
Národní konvent: Energiewende je pro Česko příležitostí

Národní konvent: Energiewende je pro Česko příležitostí

Energiewende je třeba chápat nejen jako transformaci energetického sektoru, ale jako svého druhu další průmyslovou revoluci. Spolková republika Německo významně transformuje svůj průmysl a v zájmu České republiky, jejíž výkon ekonomiky i export jsou na Spolkovou republiku úzce navázány, je adaptovat se na tento vývoj. Energiewende je v Německu veskrze vnímána jako populární a úspěšná...
Kdy doženeme Rakousko?

Kdy doženeme Rakousko?

Zatímco v Rakousku je nyní nainstalováno 2000 MW větrných elektráren, u nás je to necelých 300 MW. Dle státní energetické koncepce máme stejného výkonu dosáhnout až kolem roku 2035, přitom potenciál větrné energie je v Česku a Rakousku srovnatelný. Zatímco MPO obnovitelné zdroje ve svých koncepcích neustále podceňuje, rozvoji jaderné energetiky se věnuje naplno, jak je vidět...

Fakta o větrné energii

Kapacita větrné energie je indikátorem budování udržitelné ekonomiky, protože vítr se v budoucnu stane jejím základem. - Větrné farmy, jejichž celková kapacita překračuje 318 000 MW, produkují bezuhlíkovou elektřinu ve více než 85 státech. 24 států produkuje alespoň 1000 MW. - Kapacita větrné energie, instalovaná dnes ve světě, je dostatečná k zabezpečení domácí spotřeby 506...
Felix Matthes: Těším se na soutěž větru s jádrem

Felix Matthes: Těším se na soutěž větru s jádrem

V roce 2030 má být v Německu 150 tisíc megawattů výkonu ve větrných a solárních elektrárnách. Bude tamní síť spolehlivě provozovatelná? Není to technický problém, příslušná řešení jsou již dnes k dispozici. Dlouhá léta v Německu platilo, že elektřinu vyrábí okolo 200 velkých elektráren a infrastruktura tomu byla přizpůsobena. Dnes už máme dva miliony výroben...

Proč se v Česku postaví až 700 000 nových solárních elektráren

Americké ministerstvo průmyslu odhaduje, že cena elektřiny z fotovoltaiky klesne do konce tohoto desetiletí na 0,06 dolarů za kilowatthodinu (1,2 koruny za kilowatthodinu). Fotovoltaika bude schopná cenově konkurovat energii z uhlí nebo jádra a po roce 2020 bude dokonce levnější. V letech 2015-2017 budou na trh uvedeny panely třetí generace (vícevrstvé a koncentrátorové články), které se prozatím jen testují,...

Konference: Jádro českou energetiku nespasí, spíš bychom měli budovat sítě do Německa

V jaderných reaktorech se aktuálně vyrábí kolem 4,5 procenta světové elektřiny. Podle Mycle Schneidera, experta na jadernou energii, dosáhlo jádro vrcholu v roce 1994. V té době jádro pokrývalo 17 % výroby. Od té doby ale podíl jaderné elektřiny klesá. „Propad není způsobený havárií ve Fukušimě, ta jen celý proces urychlila,“ dodává Schneider. Podle něj, stejně jako podle...

Agora-Energiewende: Porovnání nákladů nízkoemisních technologií. OZE levnější než jádro.

Po dvou desetiletích rozvoje se drasticky snížily ceny elektřiny z větrných a fotovoltaických zdrojů. Jen za posledních pět let se výkupní ceny snížily o cca.80%. Ale jak konkurenceschopné jsou tyto technologie v porovnání s jinými CO2-nízkoemisními zdroji? Jakou roli mohou hrát obnovitelné zdroje, pokud se bude brát v úvahu i náklady? „Nové větrné a solární...

Studie: Co stojí elektřina

Jaké jsou skutečné celkové náklady na výrobu elektrické energie? Tato otázka je pro debatu o budoucím vývoji zásobování energiemi zásadní, nicméně německé faktury za elektřinu dávají jen částečnou odpověď. Jako samostatnou položku sice uvádějí náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie, ovšem velká část nákladů na konvenční energie zahrnuta není. Společnost nicméně tyto „skryté“ náklady zaplatí jinde. Naše studie jasně ukazuje...

Největší větrná turbina na světě uvedena do provozu

K instalaci a spuštění 8MW prototypu došlo v Dánském národním centru pro větrné turbíny v Oesterildu v severozápadním Dánsku. Doposud nejvýkonnější nabízená větrná turbína na trhu pochází z dílny německé firmy Enercon a má výkon 7,5 MW. Nevýkonnější pobřežní turbíny doposud měly výkon „pouhých“ 6 MWh.   Celý článek: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nejsilnejsi-vetrna-turbina-na-svete-vyrobila-prvni-elektrickou-energii-1057342

Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách

Tento čtvrtek bude v Bruselu zahájen summit EU, na kterém se Česká republika bude podílet na klíčových rozhodnutích o směřování energetické politiky unie do roku 2030. Při této příležitosti představuje Heinrich-Böll-Stiftung publikaci „Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách„. Podle autorů této publikace mají tři výše jmenované...