Pozvánky
Pozvánka na seminář: Energie z biomasy - Plány a skutečnost, 1.12.2015

Pozvánka na seminář: Energie z biomasy – Plány a skutečnost, 1.12.2015

Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář ENERGIE Z BIOMASY:  PLÁNY A SKUTEČNOST který se koná v úterý 1. prosince 2015 od 17:00 do 20:00 hodin Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430 …dobře nastavenými podmínkami rozvoje využití biomasy pro energetické účely lze dosáhnout řady doprovodných environmentálních (v lokálním i globálním kontextu), krajinářských či regionálně-rozvojových přínosů pro ČR. Vedle diverzifikace...
Pozvánka na seminář: Větrná energetika-nevyužitá příležitost, 20.10.2015

Pozvánka na seminář: Větrná energetika-nevyužitá příležitost, 20.10.2015

Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář VĚTRNÁ ENERGETIKA:  NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST který se koná v úterý 20. října 2015 od 17:00 do 20:00 hodin Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430 Větrná energetika zažívá celosvětově nebývalý rozvoj. V Evropě byly  větrné elektrárny v loňském roce se 44% na 1. místě v instalovaném výkonu nových zdrojů. Hlavním důvodem jejich úspěchu je ekonomika - větrné elektrárny...

Pozvánka: 27.6.2014, Brzkov – Těžba uranu na Vysočině?

Calla a spolek Naše budoucnost bez uranu Vás zvou na besedu „Těžba uranu na Vysočině?“. Koná se 27. června od 18 hodin v kulturním domě v Brzkově. Vystoupí Hana Gabrielová, Josef Jadrný, Edvard Sequens a Dalibor Stráský. Debata bude o řadě aspektů, které přináší plány na otevírání nového uranového dolu nedaleko Polné u Jihlavy. Viz...

Pozvánka: 21.5.2014, Brno – O Energiewende s Magdolnou Prantner z Wuppertal institutu

Německo hodlá podle oficiálně schválené koncepce pokrýt 80% spotřeby elektřiny z obnovitelných  zdrojů. Jaké jsou dosavadní zkušenosti se zásadní proměnou energetiky? Jaký vývoj lze očekávat v příštích letech? Může německá reforma sloužit jako inspirace pro Česko? Příjďte diskutovat s Magdolnou Prantner, výzkumnou pracovnicí Wuppertálského institutu pro klima, energetiku a životní prostředí, která na přípravě a...

Pozvánka: 29.4.2014, Praha – Jaderná energetika v Evropě – úpadek nebo oživení?

Víte o jiném průmyslovém odvětví, které vyvolává podobné spory mezi zastánci a odpůrci jako jaderná energetika? Při pohledu na jadernou elektrárnu jedni vidí velký stabilní zdroj elektřiny bez emisí oxidů síry a skleníkových plynů, zatímco druzí nepřiměřené riziko havárie ve stylu Fukušimy a produkci po tisíce let smrtelně nebezpečného odpadu. Stejné spory se vedou o...

Pozvánka: 1.4. Brno, 4.4. Praha – Seminář Tobiho Kellnera – Koncept Zero Carbon Britain

Ekologický institut Veronica spolu s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat v úterý 1. dubna 2014 v Brně a 4.dubna v Praze na seminář Tobiho Kellnera z Centre for Alternative Technology: Koncept Zero Carbon Britain a simulace fluktuací výroby a poptávky v budoucích energetických systémech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů...

Pozvánka: 29.4.2014 – NEC 2014 – Ekonomické limity jaderné energetiky

Jaderná energetika ve světě postupně vyklízí své dřívější pozice. V historii zmizela ne tak dávná hesla jako „renesance jádra“, ukazuje se, že v prostředí otevřeného trhu nemají nové reaktory šanci oproti jiným zdrojům. A proto vlády přichází s dříve nemyslitelnými návrhy na různé garanční mechanismy, které by měly povzbudit případné investory. Ale jaké budou jejich dopady? A nezapomíná...
Pozvánka: 18.3.2014 - Energetická (r)evoluce: Německá inspirace pro ČR?

Pozvánka: 18.3.2014 – Energetická (r)evoluce: Německá inspirace pro ČR?

Tato diskuse by se měla zaměřit v první řadě na zásadní rozdíly mezi probíhající německou energetickou transformací, založenou na obnovitelných zdrojích a vysoké energetické účinnosti a českou cestou směřující k tomu, stát se jaderným ostrovem v srdci Evropy. Zajímavé bude srovnat důsledky obou přístupů k energetické politice na úrovni EU. Která ze zmíněných vizí může...
Pozvánka: 21-23.5.2014, Brno - 35.nekonvenční zdroje elektrické energie,

Pozvánka: 21-23.5.2014, Brno – 35.nekonvenční zdroje elektrické energie,

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 21.5. až 23.5.2014 tradiční mezinárodní konferenci 35. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Konference se bude konat v prostorách hotelu Panorama v Blansku. Srdečně Vás na ni tímto zveme! Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách: http://www.nzee.cz/,...
Pozvánka: 26-27.3.2014, Praha - Průmyslová ekologie 2014

Pozvánka: 26-27.3.2014, Praha – Průmyslová ekologie 2014

Cílem konference je vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.
Pozvánka: 29.1.2014, Brno - Seminář s D.Korowitzem: Hrozba kolapsu komplexních společností

Pozvánka: 29.1.2014, Brno – Seminář s D.Korowitzem: Hrozba kolapsu komplexních společností

Vývoj komplexních společností z pohledu systémové teorie.  Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Je možné změnit současný směr vývoje? Jaké jsou šance na udržitelný nerůst?  Hrozba kolapsu. Jak mapovat scénáře budoucích rizik: rozsah, omezení, indikátory.
Pozvánka: 29.1.2014, Praha - Energetika ČR, trendy a perspektivy v evropských souvislostech

Pozvánka: 29.1.2014, Praha – Energetika ČR, trendy a perspektivy v evropských souvislostech

Státní energetická koncepce v národních a evropských souvislostech – anticipované dopady a očekávaný vývoj ES ČR z hlediska požadavku zabezpečenosti dodávky elektrické energie; aktuální stav a výhledy (disponibilita primárních zdrojů, jaderná energetika, požadavky na přenos a distribuci elektrické energie, pro blízkou perspektivu,… ). Legislativní prostředí, postupný proces modifikace a implementace sekundární legislativy.Snižování energetické náročnosti. Procesy a vývojové trendy trhu s elektrickou energií; Energetická burza Praha. Obchodování s emisemi …