Evropská komise 22. ledna 2014 představila návrh týkající se těžby nekonvenčních paliv, zejména břidlicového plynu, který má formu nezávazných doporučení. Tím pro těžařské firmy odpadá povinnost zveřejňovat používané chemikálie a umožnit nezávislou kontrolu integrity vrtů a vypouštěného plynu. Dále to znamená, že neexistují celoevropská legislativní omezení na těžbu poblíž oblastí Natura 2000 či dědictví UNESCO. Většina občanských sdružení, které problematiku sledují, vnímá tento krok jako zřeknutí se odpovědnosti, či přímo selhání při ochraně veřejného zájmu. V minulosti totiž došly Evropská komise[1] i Evropský parlament[2] na základě svých vlastních studií k závěru, že těžba nekonvenčních fosilních paliv a zejména břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení, představuje vážná rizika pro zdraví obyvatel a životní prostředí. Z průzkumu veřejného mínění zpracovaného pro Evropskou komisi z roku 2013 navíc vyplývá, že si podstatná část evropských občanů těžbu vůbec nepřeje.

Celá zpráva: http://www.zeleni.cz/evropska-komise-zvolila-cestu-ropy-plynu-zrekla-se-odpovednosti-regulaci-bridlicovych-plynu/