Kapacita větrné energie je indikátorem budování udržitelné ekonomiky, protože vítr se v budoucnu stane jejím základem.

- Větrné farmy, jejichž celková kapacita překračuje 318 000 MW, produkují bezuhlíkovou elektřinu ve více než 85 státech. 24 států produkuje alespoň 1000 MW.
- Kapacita větrné energie, instalovaná dnes ve světě, je dostatečná k zabezpečení domácí spotřeby 506 000 000 obyvatel EU.
- Větru je dost, negeneruje emise CO2 a je nevyčerpatelný. Nepotřebuje vodu ani palivo a stačí mu málo země.- I když větrná farma může pokrýt desítky hektarů, samotné stavby z toho zabírají jen asi 1%. Na zbytku se může dál pěstovat nebo pást dobytek.
- Na rozdíl od uhelných, plynových a jaderných elektráren se větrné nemusí chladit vodou.
- V Číně bylo v roce 2012 vyrobeno víc elektřiny z větru než z jádra. V roce 2013 se převaha větru dramaticky zvýšila.
- V USA v roce 2013 bylo z větru vyrobeno 12% elektřiny z devíti států, včetně Iowy (27%) a Jižní Dakoty (26%).
- Texas, dlouhá léta hlavní producent ropy v USA, teď vede ve výrobě elektřiny z větru.
- EU v roce 2013 rozšířila svoji kapacitu pro výrobu elektřiny z větru víc, než pro výrobu z plynu, uhlí nebo jádra.
- Dánsko v roce 2013 vyrobilo třetinu svojí elektřiny ve větrných elektrárnách, což je víc, než kterákoliv jiná země. Čtyři spolkové země na severu Německa získávají z větrných elektráren alespoň polovinu své elektřiny.
- V moři u pobřeží Velké Británie se nachází víc než polovina světové kapacity výroby elektřiny v příbřežních (nebo jak přeložit offshore?) větrných elektrárnách. Další čtyři státy na špičce jsou Dánsko, Belgie, Německo a Čína.
- Každý z nějvětších světových producentů CO2 má dostatečný větrný potenciál na pokrytí své spotřeby elektřiny.
- Elektřina z větru je v oblastech se silným větrem plně schopná konkurovat uhlí, zemnímu plynu i jádru. A ceny dále klesají. V USA klesla cena elektřiny z větrných elektráren od roku 2009 o 40%.

Překlad z angličtiny: Pavel Kraus

Celý článek v angličtině: http://www.earth-policy.org/press_room/C68/wind_power_fact_sheet