Česká republika

Aktualizace státní energetické koncepce, listopad 2013
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP148K

Zpráva nezávislé energetické komise 2008
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf

SEVEn: Doporučení pro SEK
http://www.sanceprobudovy.cz/images/docs/doporuceni_pro_sek2012.pdf

Chytrá energie – alternativní energetická koncepce
http://www.chytranergie.info

Candole: Temelínomika
http://www.temelin.cz/images/stories/ke-stazeni/temelinomika2.pdf

 

Evropská unie

Energy Roadmap 2050
http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf

German Energy Transition
http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/German-Energy-Transition.pdf

Greenpeace: Energy (R)evolution for Europe
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2012/ER-2012/