Vzhledem k tomu, že ekonomika Evropy roste pomaleji než ekonomika jejích hlavních konkurentů, musejí evropští představitelé v otázce obnovy – a zachování – růstového potenciálu Evropy hledět daleko dopředu. Proto Evropská komise navrhne v lednu nový rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030; a bude se pochopitelně jednat o rámec, který nepůjde proti evropským hospodářským zájmům.

Nebylo by rozumnější účty za energii snížit tím, že bychom energii v Evropě šetřili a vyráběli ji u nás?Vezměme si jako příklad náš účet za energie. Evropskou obchodní bilanci po celé roky negativně ovlivňuje dovoz fosilních paliv. Jen v roce 2012 byly do Evropy dovezeny ropa, uhlí a plyn za 545,9 miliardy eur, což je částka, která se rovná HDP Finska, Maďarska, Portugalska a Slovenska dohromady nebo více než pětinásobku celkového schodku obchodní bilance EU v témže roce. Nebylo by rozumnější – i z ekonomického hlediska – takovéto účty snížit tím, že bychom energii v Evropě šetřili a vyráběli ji u nás?

V době rekordně vysoké nezaměstnanosti navíc Evropa potřebuje pracovní místa v dynamických a konkurenceschopných odvětvích, kde lze práci jen těžko zadávat jinam. Dnes pracuje v Evropě v „zeleném“ odvětví více než 3,5 milionu lidí. Od roku 1999 do roku 2008 vznikalo v evropském „zeleném“ odvětví 180 tisíc pracovních míst ročně, přičemž většina z nich zůstala zachována a mnoho dalších vzniklo i v nejtěžších letech hospodářské krize…..

Celý článek: http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/komisarka-hedegaardova-ambiciozni-klimaticka-opatreni-jsou-v-zajmu-evropy