L.Niedermayer: „Evropa jistě nevyřeší problém klimatu sama. Proto se obezřetný a ekonomiku méně zatěžující návrh zdá rozumný. Již také proto, že Amerika se k poklesu emisí hodlá dostat „levnější“ cestou využití břidlicového plynu, který tlačí dolů ceny energií a zvyšuje konkurenceschopnost tamních firem. Toto by ale neměl být jediný pohled. Nejen proto, že energie ze slunce či větru zní lépe než pumpování vody do země s cílem vytlačit zbytky zemního plynu. Dle analýzy Shellu ani jeden z jeho scénářů nezajistí pokles produkce COâéé pod takzvanou úroveň dvoustupňového oteplení globálního klimatu, jehož překročení řada vědců považuje za vysoce rizikové. Pokud schválení navrženého „rozumného cíle“ pro omezení emisí skleníkových plynů povede ke zpomalení postupu Evropy k podstatnému snižování zátěže naší planety, bude to mít nejen krátkodobé a místní dopady ve formě zpomalení zavádění nových technologií a zbrzdění poklesu produkce škodlivých látek v naší části světa, ale sníží se tím i šance, že další země budou Evropu následovat. Riziko, že lidstvo brzy začne platit vysokou cenu za laxnost v této oblasti, poroste. Situace je přitom neobvykle příznivá. Jak uvádí zpráva Shellu, potřebné nástroje – technologie – jsou k dispozici. Čeho je třeba dosáhnout, v zásadě také víme. Zbývá tedy „jen“ politická odvaha a shoda na tom, co je nejlepší společná cesta vpřed. Cesta vedoucí k větší odpovědnosti lidí za stav naší země.“

Celý článek: https://drive.google.com/file/d/0B4AuENhmC5kDRkVGMloteG9FNU0/edit?usp=sharing