…V obou krajních scénářích vývoje přináší elitám jejich monopol na rozdělování a užívání vytvářených hodnot časovou výhodu – před zhoubnými projevy kolapsu životního prostředí budou chráněny mnohem déle než většinová „obyčejná“ populace. To elitě umožní „pokračovat v dosavadním životním stylu, v tzv. business as usual, bez ohledu na přicházející katastrofu“. Právě tento mechanismus podle autorů může být jedním z vhodných vysvětlení, jak „byla historická zhroucení civilizací, například mayské říše, usnadněna elitami, které byly slepé k projevům začínajícího nástupu katastrofy“. Podle studie se naše civilizace právě té mayské v přístupu elit hodně podobá. „Někteří příslušníci civilizace zvedají varovné hlasy a upozorňují, že systém se ocitá na cestě směřující ke kolapsu, a proto vyzývají ke strukturálním změnám společnosti, které by nás mohly od této cesty odvrátit. Elity a jejich příznivci se však staví proti jakékoli transformaci. Poukazují na to, že zatím není žádné akce třeba, protože dosud je náš růst udržitelný.“

Celý článek: http://www.novinky.cz/veda-skoly/333168-nasa-tahle-civilizace-speje-ke-svemu-konci.html