Návrh koncepce nadhodnocuje spotřebu energie v budoucnu a nedostatečně se zabývá úsporami energie a energetickou účinností, jejíž význam celostvětově prudce roste. Toto jsou podle Šance pro budovy dvě hlavní selhání tohoto strategického dokumentu.

Celý dokument: http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/vyjadreni%20sea%20asek%20sance%20pro%20budovy.pdf