Reakce O.Šrámka na stanovisko Teplárenského sdružení k navrženému cíli energetické efektivity 30% do roku 2030.

…..Dobře, energetická efektivita tedy přelévá zdroje z jednoho odvětví do druhého. Tak jako tak tedy jde o lobbing určitého segmentu byznysu, který z toho profituje, tak proč podporovat zrovna transfer od zdrojů energie k energetické efektivitě a ne naopak? Zde vidím dva zásadní důvody:

1. Energetické úspory nesou kromě okamžitého ekonomického efektu také řadu vedlejších benefitů, které není tak snadné vyčíslit, na což sama Komise ve svých materiálech sice opakovaně upozorňuje, ale pak je v podstatě ignoruje: energetická bezpečnost (!), lokální charakter energeticky efektivních investic, podpora inovací a technologického rozvoje, tvorba pracovních míst, multiplikační efekt pro ekonomiku podporující růst, environmentální benefity (snížení globálního, ale zejména lokálního znečištění), atd. atd. Pravda, i naši teplárenští přátelé produkují jisté vedlejší benefity (např. zmíněná záchrana sokolů), ale dovolím si přesto neskromně tvrdit, že vedlejší benefity energetické efektivity jsou o několik řádů vyšší.

2. Sektor energetické efektivity je na rozdíl od energetiky přirozeně vysoce kompetitivní prostředí (stovky a tisíce firem všech velikostí od nadnárodních skupin po lokální živnostníky). Energetici si často stěžují, že legislativa podporující energetickou efektivitu „narušuje trh“, ale jaksi opomíjejí dodat, že v energetice nikdy žádný volný trh neexistoval a vždy se jednalo o prostředí vysoce regulované, protože přirozeně monopolní, či oligopolní. Tzv. „liberalizace energetiky“ a opatření jako je unbundling jsou sice žádoucí snahy tento pokřivený trh alespoň částečně narovnat, ale přes svůj název jsou to zásahy tvrdě regulační. Ekonomicky větší smysl dává spíše přesměrovat aktivitu z odvětví nekonkurenčního (energetiky) do odvětví vysoce konkurenčního (energetické efektivity)…..


Celý článek: 
http://energetika.tzb-info.cz/teplarenstvi/11543-komentar-reakce-na-obavy-teplarenskeho-sdruzeni

Stanovisko Teplárenského sdružení: http://www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php