Ekologický institut Veronica spolu s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
si Vás dovolují pozvat v úterý 1. dubna 2014 v Brně a 4.dubna v Praze
na seminář Tobiho Kellnera z Centre for Alternative Technology:
Koncept Zero Carbon Britain a simulace fluktuací výroby a poptávky
v budoucích energetických systémech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů

Pozvánka Brno: http://amper.ped.muni.cz/gw/ZCBapril1.pdf
Pozvánka Praha: http://amper.ped.muni.cz/gw/ZCBapril4.pdf
(anglická stránka projektu viz http://zerocarbonbritain.org/ )

Prosíme o registraci do soboty 29. března v systému Doodle:
http://doodle.com/7eaa6rewe942ky82