Pro koho je seminář určen?  Starostové obcí, ředitelé firem, vedoucí provozů, majitelé nemovitostí, odborná i laická veřejnost – všichni, kteří mají zodpovědnost za ochranu hmotného majetku i zdraví osob, či ochranu lidských životů.

Co se na kurzu dozvíte?  Jak minimalizovat ztráty, případně jim zcela zabránit, evakuační situace a postupy, globální změny a jak jim čelit, zásady záchrany života, zásady lovu, zásady sebeléčení, využití divokých bylin ve stravování, stavba provizorního přístřešku, vyprávění zkušeného cestovatele.  

Pozvánka: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/144e94269f8abea2?projector=1