Státní energetická koncepce v národních a evropských souvislostech – anticipované dopady a očekávaný vývoj ES ČR z hlediska požadavku zabezpečenosti dodávky elektrické energie; aktuální stav a výhledy (disponibilita primárních zdrojů, jaderná energetika, požadavky na přenos a distribuci elektrické energie, pro blízkou perspektivu,… ). Legislativní prostředí, postupný proces modifikace a implementace sekundární legislativy.Snižování energetické náročnosti. Procesy a vývojové trendy trhu s elektrickou energií; Energetická burza Praha. Obchodování s emisemi …

Více info a přihlášky: 29.1.2014, Praha –  Energetika ČR-Trendy a perspektivy v evropských souvislostech