Víte o jiném průmyslovém odvětví, které vyvolává podobné spory mezi zastánci a odpůrci jako jaderná energetika? Při pohledu na jadernou elektrárnu jedni vidí velký stabilní zdroj elektřiny bez emisí oxidů síry a skleníkových plynů, zatímco druzí nepřiměřené riziko havárie ve stylu Fukušimy a produkci po tisíce let smrtelně nebezpečného odpadu. Stejné spory se vedou o ekonomickou návratnost výstavby reaktorů nebo jejich příspěvek ke snižování závislosti na dovozech ropy a plynu. Část evropských zemí se rozhodla pro útlum jaderných programů, jiné sázejí na jejich rozvoj. Chcete-li získat podrobné informace o perspektivách jaderné energetiky v Evropě, přijďte debatovat s experty.

Hosté debaty:

Mycle Schneider pracuje jako nezávislý mezinárodní konzultant v oblasti energetiky. Je iniciátorem a hlavním autorem Zpráv o stavu jaderné energetiky ve světě a Vladimír Wagner, vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky

 

Pozvánka: https://drive.google.com/file/d/0B4AuENhmC5kDYW5WTEdZZFp6UFRxSGFZbHo4NENsOE1WZ1VR/edit?usp=sharing