Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci

s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické

společnosti pořádá ve dnech 21.5.  23.5.2014 tradiční mezinárodní konferenci

35. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Konference se bude konat v prostorách hotelu Panorama v Blansku.
Srdečně Vás na ni tímto zveme!

Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách: http://www.nzee.cz/,