Argument jaderného průmyslu přijímaný všemi českými vládami je, že rozšíření Temelína zajistí přínosný fiskální stimul, který způsobí růst ekonomiky. To je mýtus postrádající jakýkoli důvěryhodný teoretický základ. Aktuální empirický akademický výzkum ukazuje, že zvýšené vládní výdaje stěží vyprodukují udržitelný růst HDP. Pokud si stát přeje provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, navrhovali bychom, aby přebytečné výnosy investoval raději do oblastí s trvalou hodnotou, jakými jsou například vzdělání a příprava na budoucí povolání, než do ztrátového projektu typu Temelín 3 a 4, který by zatížil české daňové poplatníky na celou generaci a možná i na déle.
O ekonomických rizicích dostavby Temelína s analytikem firmy Candole Janem Ondřichem.

ondrich
Setkání se koná v Hlavní kanceláři Strany zelených, Senovážné náměstí 2, v úterý 4.2.2014 od 18 hodin.
Prosím zaregistrujte se nebo napište na email simonik.milan@gmail.com.Těšíme se na setkání.
======================================================
Studie Temelinomics2 ke stažení zde.

„Nikdo nezpochybňuje fakt, že záplava energie z obnovitelných zdrojů, která dnes proudí evropskými přenosovými soustavami, způsobuje jistou nepředvídatelnost trhů s energiemi. Neshody ale panují v otázce, jak se s touto nepředvídatelností vypořádat. Český energetický establishment by se rád vrátil k předešlému stavu, kdy národní poptávku po energiích uspokojoval regulovaný a vertikálně integrovaný monopol pomocí flotily obřích neflexibilních elektráren k pokrytí základního zatížení (baseload). Takový do minulosti zahleděný přístup ovšem nedokáže reflektovat skutečnost, že místo baseload zdrojů začínají zaujímat právě zdroje obnovitelné díky svým nulovým mezním nákladům na výrobu. Konvenční zdroje jsou vytlačovány z merit-orderu a jejich dnešním úkolem je vyvažovat výkyvy ve výkonech větrných a solárních zdrojů. Problémem tedy je, jak tuto rozkolísanost ošetřit. Výkon jaderných elektráren je regulovatelný s obtížemi a za ceny vysokých nákladů, což je z využití pro tento účel vylučuje. Měli bychom se spíše zaměřit na to, jak učinit nabídku, poptávku a přenos elektrické energie pružnějšími, nikoli naopak. A dosáhnout toho lze jedině využíváním pružnějších zdrojů namísto rigidních.“
 temelin3