Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář
ENERGIE Z BIOMASY:  PLÁNY A SKUTEČNOST
který se koná v úterý 1prosince 2015 od 17:00 do 20:00 hodin
Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430
…dobře nastavenými podmínkami rozvoje využití biomasy pro energetické účely lze dosáhnout řady doprovodných environmentálních (v lokálním i globálním kontextu), krajinářských či regionálně-rozvojových přínosů pro ČR. Vedle diverzifikace zemědělského hospodaření lzevýznamně přispět k rozvoji biodiverzity české krajiny a rovněž sladit pěstování biomasy s půdoochrannými a protipovodňovými opatřeními. Vhodnou formou podpory rozvoje vybraných technologií využití biomasy lze dosáhnout i příznivého dopadu na rozvoj zaměstnanosti na českém venkově..
Tolik úvodní slovo tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla k Akčnímu plánu pro biomasu na období 2012-2020 .  A jak to vypadá v praxi?
O potenciálu, přínosech a rizicích energetického využívání biomasy  budeme diskutovat
Janem Habartem, předsedou sdružení pro biomasu(BIOM) a Petrem Krejčím, expertem ČEZ.
Registrace účastníků na adrese: milan.simonik@zeleni.cz. Pozvánka ke stažení zde.