Energetická sekce Strany zelených vás zve na seminář

VĚTRNÁ ENERGETIKA:  NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST

který se koná v úterý 20. října 2015 od 17:00 do 20:00 hodin
Praha 1, Magistrát, Mariánské nám.2, místnost č. 430

Větrná energetika zažívá celosvětově nebývalý rozvoj. V Evropě byly  větrné elektrárny v loňském roce se 44% na 1. místě v instalovaném výkonu nových zdrojů. Hlavním důvodem jejich úspěchu je ekonomika - větrné elektrárny vyrábějí elektřinu nejlevněji ze všech obnovitelných zdrojů.
V Česku jsou však větrné elektrárny zatím podceňovány. Přitom dokáží výhledově vyrábět až třetinu české spotřeby elektřiny. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, ale za mnohem nižší dotace. To jsou výsledky první z analýz Komory OZE, která mapují realizovatelný energetický a ekonomický potenciál jednotlivých obnovitelných zdrojů.
O potenciálu a technickém vývoji větrných elektráren i o nákladech na elektřinu z větru a možnostech vyrovnávání její proměnlivé výroby budeme diskutovat s Davidem Hanslianem z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.
Registrace účastníků na adrese: milan.simonik@zeleni.cz. Pozvánka ke stažení zde.