Jaký je dopad klimatických změn na lidskou psychiku a proč na přírodní katastrofy lidé nereagují racionálně?

KDY:  pondělí, 28. dubna, 18:00

KDE: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

S KÝM:
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
Je ekopsycholog a sociální psycholog, vyučuje na katedře environmentálních studií FSS MU a zabývá se tím, co prožívají děti při kontaktu s přírodou, proč lidé (ne)chrání životní prostředí nebo jak lze komunikovat s veřejností o environmentálních tématech.

Mgr. Barbora Urbanová
Je koordinátorkou Klimatické koalice, platformy českých ekologických a rozvojových neziskových organizací zabývajících se změnou klimatu. Zabývá se komunikací zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu směrem k české veřejnosti.

Večer je součástí cyklu neformálních debat o důležitých otázkách mezi vědou, společností a životním prostředím.

Celá pozvánka a registrace:

http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/science-cafe-verime-ve-zmenu-klimatu/?utm_source=Zpravodaj&utm_campaign=ec358d8a04-Zpravodaj_Oborov_platformy&utm_medium=email&utm_term=0_cb64baa1cb-ec358d8a04-317840733