Pro koho je seminář určen?  Starostové obcí, ředitelé firem, vedoucí provozů, majitelé nemovitostí, odborná i laická veřejnost – všichni, kteří mají zodpovědnost za ochranu hmotného majetku i zdraví osob, či ochranu lidských životů. Co se na kurzu dozvíte?  Jak minimalizovat ztráty, případně jim zcela zabránit, evakuační situace a postupy, globální změny a jak jim čelit,...