Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 21.5. až 23.5.2014 tradiční mezinárodní konferenci 35. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Konference se bude konat v prostorách hotelu Panorama v Blansku. Srdečně Vás na ni tímto zveme! Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách: http://www.nzee.cz/,...