Karpatský rozvojový inštitút vydal novú publikáciu v téme adaptácie na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni „Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest“. Podobne ako pri predošlej publikácii „Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku“ sa podarilo tímu KRI zabezpečiť spoluprácu popredných vedcov, odborníkov zo Slovenska, Českej rep. a Maďarska.   Publikácia...