Pŕedpokladem tedy je, že se pro pŕechod na obnovitelné zdroje rozhodne celá Evropa. Ano. Pokud byste tuto strategii zavedli jen v Německu, pak byste například potřebovali vice energie ukládat do zásobníkû pro situace, kdy elektřiny není zrovna dost. Vyšlo nám, že by bylo zapotřebí ukládat dvakrát vice energie než v celoevropském scénáři.

Celý článek v časopise Respekt: https://drive.google.com/?tab=co&authuser=0#folders/0B4AuENhmC5kDYUNsUFBvM1ZpSlE