Premiér B. Sobotka při odpovědi na interpelaci J. Zahradníka dne 6.2.2014:

„Ano, minulá vláda, respektive se souhlasem, nebo s porozuměním minulé vlády bylo zahájeno výběrové řízení
na dostavbu dalších dvou bloků v rámci jaderné elektrárny Temelín, která se nachází v Jihočeském kraji. Já musím říci, že nová vláda ještě bude muset posoudit, zdali ten její přistup k výstavbě těchto dvou bloků bude
totožný s vládami předcházejícími. To,co tu naši úvahu ale nepochybně ovlivní, bude za prvé debata o klimatickém balíčku na úrovni Evropské komise, protože Evropa bude teď přehodnocovat své cíle, a záleží na tom,
jak budou nastaveny principy energetické politiky v rámci Evropské unie. Poté, kdy bude jasno na úrovni Evropy, a to by snad mohlo být po březnové Evropské radě, nás čeká aktualizace energetické koncepce v rámci České republiky, a z té nepochybně potom vyplynou také podmínky pro eventuální dokončení tendru na výstavbu Temelína.  Já to říkám proto, že nepokládám za úplně ideální směšovat otázku výstavby dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji stouto výraznou investicí ČEZu, protože jsem přesvědčen o tom, že dobudování těch hlavních páteřních komunikací, které vy jste zmínil ve své interpelaci, bude nutné v každém případě. Bude nutnév každém případě a nemyslím si, že by měly být spojovány s touto investicí, která koneckonců bude financována z jiných finančních zdrojů, nežvýstavba dopravní infrastruktury. Za výstavbu rychlostních komunikací v Jihočeském kraji musí nést odpovědnost stát. Pokud jde o dostavbu dalších dvou bloků v elektrárně Temelín, tam je odpovědnost na společnosti ČEZ, kterou stát vlastní ze 70 %. Pouze bych chtěl podotknout, že novávláda není ochotna poskytovat záruky za výkupní ceny elektrické energie,které by v příštích několika desítkách let mohly dramaticky zatížit ať už domácnosti nebo firmy z pohledu zvýšených odvodův důsledku nutnosti financovat dostavbu elektrárny Temelín. Čili to, co nás také bude zajímat, budou podmínky, za kterých by se další dva bloky v Temelíně měly postavit. Děkuji. „